Erfgoednieuwsbrief Gouda

In 2018 verscheen de 50ste erfgoednieuwsbrief van de gemeente Gouda. Het moest een speciale brochure worden, waarin zowel erfgoedeigenaren als erfgoedorganisaties aan het woord zouden komen en het erfgoed van Gouda in de spotlight zou komen te staan.


Deze glossy brochure is een ode aan het erfgoed, de erfgoedeigenaren en de erfgoedverenigingen van Gouda!

Download hier de hele brochure