Redengevende omschrijvingen

Een redengevende omschrijving is het instrument dat de basis vormt voor het aanwijzen van beschermde (gemeentelijke) monumenten. Het is een letterlijke beschrijving van de ruimtelijke karakteristieken en de aanwezige waarden van het betreffende (gebouwde) object/gebied, aangevuld met bekende historische gegevens zoals datering, opdrachtgever, architect, e.d.. De redengevende omschrijving eindigt met het benoemen van de aanwezige stedenbouwkundige / landschappelijke, architectuur- en cultuurhistorische waarden ofwel de reden voor een monumentale status. De redengevende omschrijving vormt tevens het toetsingkader bij ontwikkelingen aan beschermde monumenten.

Enkele Voorbeelden


Gemeente Noordwijk, Krimpenerwaard en gemeente Schagen

Voor onder andere de genoemde gemeenten heeft Culthis recentelijk redengevende omschrijvingen opgesteld voor zowel potentiĆ«le monumenten als beeldbepalend erfgoed. Soms, zoals bij de gemeente Krimpenerwaard, gaat hier een uitgebreide monumenteniventarisatie aan vooraf. 


Opdracht Krimpenerwaard i.s.m. Bureau Bouwtijd en Geo-logical 

 Gemeente Veldhoven

Veldhoven was voornemens een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen. In dat kader heeft Culthis de gebouwde objecten uit een eerdere inventarisatie zowel aan het exterieur als het interieur bezocht. De bevindingen van de bezoeken zijn verwerkt in de redengevende omschrijvingen..
Gemeente Voorschoten

Culthis heeft voor de gemeente Voorschoten de bestaande redengevende omschrijvingen geactualiseerd aan de hand van de huidige stand van zaken van de monumenten.