Lezingen, erfgoedles, publicaties en communicatie

Het overdragen van kennis is voor een Culthis een belangrijk aspect van het behouden van cultuurhistorische waarden. Het enthousiasmeren van mensen en het opmerkzaam maken op de aanwezigheid van cultuurhistorische relicten is essentieel om erfgoed een plaats te geven in de toekomst.

Bij publicaties, onderwijs, lezingen en andere communicatiemiddelen richt Culthis zich op het voor de doelgroep begrijpelijk overbrengen van de kennis.


Hieronder vindt u enkele voorbeelden van teksten en brochures die culthis heeft gemaakt voor verschillende doeleinden.


Enkele Voorbeelden

Lezingen

-  Hogeschool Utrecht. Historische ontwikkeling en ruimtelijk belang van buitenplaatsen

   voor de toekomst.


- Volksuniversiteit Hardinxveld - Giessendam, Buitenplaatsen in Zuid-Holland.


- Groei en Bloei, afdeling Gorinchem. Ontwikkeling van de tuinhistorie in Nederland.


- Stichting 'Houd Vlietranden Groen'. Over de cultuurhistorische waarden langs de

   vlietoevers.


- Stichting Oud, Leefbaar en Groen Voorschoten (OGLV). Herkennen van

  cultuurhistorische relicten in Voorschoten aan de van cultuurhistorische thema's.


- Historische vereniging Schoonhoven. Cultuurhistorie als inspiratiebron: Over ruimtelijke

  kwaliteit en cultuurhistorische thema's in Schoonhoven.Publicaties

- Tijdschrift GRNVLD, magazine over het verbinden van stad en land. In opdracht van het

   ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie (ELI).

- GRNVLD 2012, nr. 11. De toekomst van buitenplaatsen p.34

- GRNVLD 2013, nr. 13. De toekomst voor buitenplaatsen start nu!


- Flow Magazine. Inhoudelijke bijdrage ten behoeve van het artikel. Flow 2012, nr. 6: Op

   naar de buitenplaats, p. 64 - 69.

Bijdragen aan boeken en handleidingen

- Stover, J.,  e.a. (2000), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. artikel over de

   buitenplaats Zeerust, p. 269-273.


- Hartog, E. den, e.a. (2009), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft. Artikel over de

  buitenplaats Zuidhoorn te Rijswijk, p. 166-196.


- Stichting Themanajaar Historische buitenplaatsen (2012), Een toekomst voor historische

  buitenplaatsen, gehele publicatie.

Kennisoverdracht richting inwoners

- Themakatern tijdschrift Monumenten (september 2009), Leidschendam - Voorburg,

   Voorschoten, Wassenaar. Diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.


- Driesen - van der Male, L.D.N. (2011), Tussen nuttig en aangenaam. Het verhaal van de

  Vlietoevers in de gemeente Leidschendam - Voorburg. Te vinden op de website van de

  gemeente Leidshendam-Voorburg (i.s.m. bureau Communique)