Inventarisaties en waardenstellingen

Een cultuurhistorische inventarisatie is gericht op het inventariseren van aanwezige cultuurhistorische elementen. Dat kan zowel betrekking hebben op één (gebouwd) object als op een heel gebied met stedenbouwkundige / landschappelijke elementen.


Het doel van de inventarisatie is het verwerven van informatie over bekende of verwachte cultuurhistorische waarden in het te onderzoeken plangebied. Dit wordt gedaan aan de hand van bestaande bronnen, veldonderzoek, de inbreng van (lokale) deskundigen en eventuele andere belanghebbenden. Bij een waardenstelling wordt de inventarisatie aangevuld met een waardering van de verschillende onderdelen van het onderzoeksgebied. Op die wijze kunnen er makkelijker keuzes gemaakt worden tussen behoud, transformatie en inspiratie.Enkele Voorbeelden

Gemeente Krimpenerwaard

Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling van bokpalen


In de gemeente Krimpenerwaard wordt op verschillende plekken gewerkt aan de verbetering van bedijking van de rivieren. De werkzaamheden hebben met name betrekking op het tracé Haastrecht - Schoonhoven en Gouderak - Ouderkerk aan den IJssel. Juist hier zullen de verbeteringen aan de dijk een grote impact hebben op het aanwezige erfgoed op de dijk. Om inzicht te krijgen in de waarde van de historische elektriciteitsvoorzieningen heeft Culthis een onderzoek de aanwezigheid en waarde van de bokpalen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de intrinsieke waarde van de bokpalen, maar bovenal ook naar de waarde van de bokpalen in relatie tot de dijklinten waaraan zij zijn gelegen.

SAB

Cultuurhistoprishe effectenrapportage in het kader van een aangepast bestemmingsplan


In het kader van een op te stellen bestemmingsplan voor de ontwikkelingslocatie 'Buiten de Veerpoort' te Schoonhoven heeft Culthis een waardenstelling van het gebied gemaakt. Hierin zijn in drie orden de aanwezige cultuurhistorische elementen gewaardeerd. Daarnaast zijn de effecten van de binnen het bestemmingsplan voorgestelde ontwikkelingen verwoordt. SAB heeft het rapport gebruikt als onderlegger voor de cultuurhistorische paragraaf en de regels, waarbij ook de drie orden zijn overgenomen.