Cultuurhistorische waardenkaarten

Bijvoorbeeld

De cultuurhistorische waardenkaart is een instrument dat op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de aanwezige cultuurhistoriche waarden binnen een gebied. De combinatie van beeld en beknopte feitelijke en historische informatie maakt het uitermate geschikt als uitgangspunt voor beleidsvisies en als communicatiemiddel. In één oogopslag is voorafgaand aan een ontwikkeling zichtbaar welke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Door een koppeling te maken met het beleid kan tevens in diezelfde ene oogopslag zichtbaar gemaakt worden hoe moet worden omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden.Gemeente Krimpenerwaard

Cultuurhistorische inventarisatie en waardenkaart voor het gehele gemeentelijke grondgebied.


Culthis voerde voor de gemeente Krimpenerwaard een gemeentebrede inventarisatie uit naar de aanwezige bovengrondse cultuurhistorische waarden. De waarden die uit de inventarisatie naar voren kwamen, zijn verbeeld op een cultuurhistorische waardenkaart met database (GIS-compatible). Deze kaart is gekoppeld aan het gemeentelijk erfgoedbeleid.


Opdracht Krimpenerwaard i.s.m.  TAK-architecten, Bureau Bouwtijd, Jongste projectmanagement& advies en Geo-logical