Bouwhistorisch onderzoek 19e en 20e eeuwse bebouwing

Een bouwhistorisch onderzoek dient om de ontwikkeling  van een gebouw in beeld te brengen. Zo  maakt het onderzoek inzichtelijk welke bouw- en gebruiksontwikkelingen een pand of groep panden  heeft doorgemaakt. Daarbij worden alle nog aanwezige waarden benoemd en gewaardeerd.  De uitkomsten van het onderzoek  biedt handvatten  bij het veranderen of het beheren van een gebouw of complex van gebouwen. Hierbij wordt zowel het exterieur als het interieur gekeken.

Culthis voert hoofdzakelijk bouwhistorisch onderzoek uit naar 19e en 20e eeuwse bebouwing.


Alle bouwhistorische rapporten worden opgesteld volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek (RCE e.a.2009)

Enkele Voorbeelden


Stadsherstel Den Haag en omgeving

Bouwhistorische verkenning Geehuisjes, Hoge Zand


De geefhuisjes kennen een lange geschiedenis die teruggaat tot in de 16de eeuw. Als instituut is het het oudste liefdadigheidshofje van Den Haag. Het hofje is in de 17de eeuw verplaatst naar de huidige plek en sindsdien heeft het veel meegemaakt. Culthis heeft de geschiedenis van het hofje in beeld gebracht en de bouwhistorische elementen, die na vele renovaties nog aanwezig zijn, in beeld gebracht. ASR Dutch prime retail projects

Bouwhistorische verkenning kapverdieping Passage Den Haag


Culthis heeft een bouwhistorische verkenning uitgevoerd voor de kap van de Passage te Den Haag. Aan de zijde van de Kettingstraat bevonden zich in de kap curieuze constructies, waarvan de ontwikkeling niet bekend was. Tijdens het onderzoek kwamen de verloren gewaande, oorspronkelijke bouwtekeningen van de uitvoerend architect (Mortiaux en Rieck) naar boven. Culthis heeft de kapconstructie kunnen duiden en samen met andere aanwezige bouwhistorische waarden kunnen waarderen. 
Bouwhistorische verkenning Wal, Schoonhoven


Culthis heeft een bouwhistorische verkenning uitgevoerd voor het pand in verband met de transformatie van de voormalige fabriek naar woningen. Het pand heeft een rijke geschiedenis. In de voormalige fabriek bevinden zich restanten van een 18e eeuwse kerk .Culthis heeft een waardenstelling van het gebouw gemaakt, voorzien van waarderende kaartbeelden en adviezen.