Bouwhistorisch onderzoek 19e en 20e eeuwse bebouwing

Een bouwhistorisch onderzoek dient om de ontwikkeling  van een gebouw in beeld te brengen. Zo  maakt het onderzoek inzichtelijk welke bouw- en gebruiksontwikkelingen een pand of groep panden  heeft doorgemaakt. Daarbij worden alle nog aanwezige waarden benoemd en gewaardeerd.  De uitkomsten van het onderzoek  biedt handvatten  bij het veranderen of het beheren van een gebouw of complex van gebouwen. Hierbij wordt zowel het exterieur als het interieur gekeken.

Culthis voert hoofdzakelijk bouwhistorisch onderzoek uit naar 19e en 20e eeuwse bebouwing.

Enkele Voorbeelden


Stadsherstel Den Haag en omgeving

Bouwhistorische verkenning voormalige brandweerkazerne


De voormalige brandweerkazerne in Scheveningen (Den Haag) heeft deels zijn functie verloren. Stadsherstel Den Haag is voornemens het pand te gaan transformeren. Ten behoeve van de planontwikkeling heeft Culthis een waardenstelling van het gebouw gemaakt, voorzien van waarderende kaartbeelden en adviezen.Verstoep bouwkundigen

Bouwhistorische verkenning Wal, Schoonhoven


Culthis heeft een bouwhistorische verkenning uitgevoerd voor het pand in verband met de transformatie van de voormalige fabriek naar woningen. Het pand heeft een rijke geschiedenis. In de voormalige fabriek bevinden zich restanten van een 18e eeuwse kerk .Culthis heeft een waardenstelling van het gebouw gemaakt, voorzien van waarderende kaartbeelden en adviezen.