Producten en diensten

Culthis biedt een breed assortiment aan onafhankelijke producten aan. Bij alle producten ligt de nadruk op het in beeld brengen van waarden, het overdragen van kennis en een rendabele toekomst voor het erfgoed.

Ieder product heeft zijn eigen doel en zal in overeenstemming daarmee worden opgesteld. Daarnaast wordt vanuit een onafhankelijke positie rekening gehouden met de specifieke wensen van de opdrachtgever, zowel qua benaderingswijze als vorm.


Aangeboden producten en diensten

- Advisering en ondersteuning binnen (complexe) gebiedsontwikkelingen en erfgoedprojecten

- Cultuurhistorische inventarisaties (gebieden, begraafplaatsen, e.d.)

- Monumenteninventarisatie en opstellen redengevende omschrijvingen

- Beleidsontwikkeling


Kijk voor meer informatie in het scroll down menu over 'Producten en diensten'


Cultuurhistorie staat niet op zichzelf. Er zijn veel raakvlakken met andere vakgebieden. Culthis heeft een breed netwerk om een integraal eindproduct te realiseren en werkt onder andere samen met (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, vormgevers, communicatiedeskundigen, archeologen, e.d.