Producten en diensten

Culthis biedt een breed assortiment aan onafhankelijke producten aan. Bij alle producten ligt de nadruk op het in beeld brengen van waarden, het overdragen van kennis en een rendabele toekomst voor het erfgoed.

Ieder product heeft zijn eigen doel en zal in overeenstemming daarmee worden opgesteld. Daarnaast wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de opdrachtgever, zowel qua benaderingswijze, inhoud als vorm.


Aangeboden producten en diensten

- Inventarisaties en waardenstellingen

- Cultuurhistorische waardenkaarten

- Redengevende omschrijvingen

- Erfgoedbeleid en -advies

- Bouwhistorisch onderzoek 19e en 20e eeuwse bebouwing

- Visies op historische begraafplaatsen

- Tijdelijke detachering, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte, zwanger- of ouderschapsverlof

- Lezingen, erfgoedlessen, publicaties en communicatiemiddelen


Cultuurhistorie staat niet op zichzelf. Er zijn veel raakvlakken met andere vakgebieden. Culthis heeft een breed netwerk om een integraal eindproduct te realiseren en werkt onder andere samen met (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, vormgevers, communicatiedeskundigen, archeologen, e.d.