Linda Driesen - van der Male


"Cultuurhistorie is te vergelijken met een puzzel. In principe zijn op iedere straathoek puzzelstukjes te vinden. Alleen door goed te kijken, te analyseren en verbindingen te leggen, ontstaat een beeld van de complete puzzel. Het samenbrengen en inzichtelijk maken van de puzzelstukje is wat mij dagelijks inspireert!”

Linda Driesen - van der Male


Inmiddels heb ik ruim 20 jaar werkervaring in het werkveld van behoud, versterking en kwaliteitsborging van cultuurhistorie, historische architectuur, stedenbouw en landschapsstructuren. Een deel van deze ervaring heb ik tijdens mijn eerdere werk als (senior) beleidsmedewerker bij verschillende gemeenten opgedaan. Deze ervaring zorgt ervoor dat het politieke spanningsveld en de bestuurlijke procedures bekend terrein zijn.  In 2008 ben ik als zzp-er van start gegaan. Inmiddels heb ik vele mooie projecten voor een groot aantal opdrachtgevers mogen uitvoeren. Altijd met als doel het erfgoed een plaats in de toekomst te geven en draagvlak te creëren voor het verankeren ervan in toekomstige planontwikkelingen.


Tijdens mijn studie architectuurgeschiedenis aan de universiteit van Leiden wilde ik de wetenschappelijke kant van het vak combineren met de meer praktische invalshoek. van monumenten en erfgoed. Naast de kennis over monumenten en hun omgeving wilde ik meer weten over hoe deze, vaak zeer oude, objecten voor de generaties na ons behouden kunnen blijven. Om dit te realiseren heb ik de module restauratie aan de TU Delft gevolgd. Iets waar in ik de praktijk nog dagelijks gebruik van maak.