Over Culthis

Culthis is een deskundig en ervaren adviesbureau dat wordt geleid door Linda Driesen – van der Male.


Culthis richt zich op de integrale benadering van cultuurhistorie met een focus op de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Behoud van cultuurhistorische waarden zorgt voor identiteit en ruimtelijke kwaliteit in een gebied. Een meerwaarde die zowel emotioneel als economisch gewaardeerd wordt.


Het monumenteninstrumentarium is slechts één van de middelen om erfgoed een toekomst te bieden. Om interactie met de omgeving tot stand te brengen en zo een optimale meerwaarde te creëren, is verankering van de waarden in het ruimtelijke instrumentarium (structuurvisie, bestemmingsplan, welstandsnota, e.d.) noodzakelijk. Daarnaast kan cultuurhistorie niet zonder draagvlak. Zonder de inzet en de betrokkenheid van mensen bestaat cultuurhistorie niet als meerwaarde . Daarom zet Culthis in op het op professionele, maar publieksvriendelijke wijze, verwoorden van de kennis. Ook wordt actief gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de verschillende belangengroeperingen.


Culthis adviesbureau cultuurhistorie heeft sinds kort naast het kantoor te Voorschoten, Zuid-Holland, ook een kantoor in Doldersum, Drenthe. Door de twee kantoren kunnen eenvoudig opdrachten in heel Nederland worden uitgevoerd. Gelderland Friesland Groningen Overijssel Utrecht Noord-Brabant Noord-Holland  Zeeland Limburg Flevoland