Visies op historische begraafplaatsen

Begraafplaatsen vertellen verhalen van vergeten tijden. De stenen zijn getuigen van de geschiedenis en verbeelden de sociaal – maatschappelijke ontwikkeling binnen een gemeente. De cultuurhistorie die op de begraafplaats ligt verscholen kan gezien worden als een stukje collectief geheugen. Niet alleen de bekende en de beroemde inwoners van een gemeente verdienen aandacht. Juist de grafmonumenten van minder bekende inwoners zeggen veel over de ontwikkeling van een gebied. Het verhaal van een begraafplaats is van iedereen èn voor iedereen.

 

Bij begraafplaatsen wordt gekeken naar de cultuurhistorische waarden die vast liggen in de aanleg, ensembles van grafstenen, individuele grafstenen en de verhalen van personen die er begraven liggen. Om de aanwezige waarden op een juiste wijze voor de toekomst te beschermen zijn verschillende instrumenten in te zetten. Vanwege het gevoelige karakter van de begraafplaats is het creëren van draagvlak binnen het onderzoek een belangrijk aspect.

 

Enkele Voorbeelden

Gemeente Bernisse

Inventarisatie negen begraafplaatsen

 

Culthis heeft voor negen begraafplaatsen binnen de gemeente Bernisse een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Hierin is aandacht voor de ontwikkeling van de begraafplaatsen inclusief beplanting, individuele grafmonumenten, de samenhang tussen de verschillende begraafplaatsen en de objecten op de begraafplaatsen. Tevens is een paragraaf toegevoegd die is gericht op het toekomstig beheer van de begraafplaatsen.

 

Gemeente Noordwijk

Inventarisatie van historische begraafplaatsen binnen de bebouwde kom en opstellen beleidsvisie

 

Culthis voert voor de gemeente Noordwijk een inventarisatie naar twee begraafplaatsen uit. Hierin is aandacht voor de ontwikkeling van de begraafplaatsen inclusief beplanting en de individuele grafmonumenten. Naast de inventarisatie is voor de gemeentelijke begraafplaats een beleidsvisie opgesteld waarin vier beheerscenario’s zijn geschetst voor de toekomst. Culthis ondersteunt tevens het communicatieproces.

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer