Redengevende omschrijvingen

Een redengevende omschrijving is het instrument dat de basis vormt voor het aanwijzen van beschermde (gemeentelijke) monumenten. Het is een letterlijke beschrijving van de ruimtelijke karakteristieken van het betreffende (gebouwde) object/gebied, aangevuld met bekende historische gegevens zoals datering, opdrachtgever, architect, e.d.. De redengevende omschrijving eindigt met het benoemen van de aanwezige stedenbouwkundige / landschappelijke, architectuur- en cultuurhistorische waarden ofwel de reden voor een monumentale status. De redengevende omschrijving vormt tevens het toetsingkader bij ontwikkelingen aan beschermde monumenten.

Enkele Voorbeelden

 

 

Gemeente Veldhoven

Veldhoven was voornemens een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen. In dat kader heeft Culthis de gebouwde objecten uit een eerdere inventarisatie zowel aan het exterieur als het interieur bezocht. De bevindingen van de bezoeken zijn verwerkt in de redengevende omschrijvingen..

 

Gemeente Schoonhoven

Voor de gemeente Schoonhoven heeft Culthis in twee tranches potentiële gemeentelijke monumenten geïnventariseerd. Daarbij is zowel het exterieur als het interieur bezocht en beschreven. Naar aanleiding van de bezoeken heeft Culthis aoebracht bezoeken over haar bevindingen. Voor 45 potentiële monumenten is een redengevende omschrijving opgesteld.

 

 

 

Gemeente Voorschoten

Culthis heeft voor de gemeente Voorschoten de bestaande redengevende omschrijvingen geactualiseerd aan de hand van de huidige stand van zaken van de monumenten.

 

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer