Lezingen, erfgoedles, publicaties en communicatie

Het overdragen van kennis is voor een Culthis een belangrijk aspect van het behouden van cultuurhistorische waarden. Het enthousiasmeren van mensen en het opmerkzaam maken op de aanwezigheid van cultuurhistorische relicten is essentieel om erfgoed een plaats te geven in de toekomst.

Bij publicaties, onderwijs, lezingen en andere communicatiemiddelen richt Culthis zich op het voor de doelgroep begrijpelijk overbrengen van de kennis.

 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van teksten en brochures die culthis heeft gemaakt voor verschillende doeleinden.

 

Enkele Voorbeelden

 

 

Publicaties

- Tijdschrift GRNVLD, magazine over het verbinden van stad en land. In opdracht van het

ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie (ELI).

 

- Flow Magazine. Inhoudelijke bijdrage ten behoeve van het artikel. Flow 2012, nr. 6: Op

naar de buitenplaats, p. 64 - 69.

Bijdragen aan boeken en handleidingen

- Stover, J., e.a. (2000), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. artikel over de

buitenplaats Zeerust, p. 269-273.

 

- Hartog, E. den, e.a. (2009), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft. Artikel over de

buitenplaats Zuidhoorn te Rijswijk, p. 166-196.

 

- Stichting Themanajaar Historische buitenplaatsen (2012), Een toekomst voor historische

buitenplaatsen, gehele publicatie.

Lezingen

- Hogeschool Utrecht. Historische ontwikkeling en ruimtelijk belang van buitenplaatsen

voor de toekomst.

 

- Volksuniversiteit Hardinxveld - Giessendam, Buitenplaatsen in Zuid-Holland.

 

- Groei en Bloei, afdeling Gorinchem. Ontwikkeling van de tuinhistorie in Nederland.

 

- Stichting 'Houd Vlietranden Groen'. Over de cultuurhistorische waarden langs de

vlietoevers.

 

- Stichting Oud, Leefbaar en Groen Voorschoten (OGLV). Herkennen van

cultuurhistorische relicten in Voorschoten aan de van cultuurhistorische thema's.

 

- Historische vereniging Schoonhoven. Cultuurhistorie als inspiratiebron: Over ruimtelijke

kwaliteit en cultuurhistorische thema's in Schoonhoven.

Kennisoverdracht richting inwoners

- Themakatern tijdschrift Monumenten (september 2009), Leidschendam - Voorburg,

Voorschoten, Wassenaar. Diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

 

- Driesen - van der Male, L.D.N. (2011), Tussen nuttig en aangenaam. Het verhaal van de

Vlietoevers in de gemeente Leidschendam - Voorburg. Te vinden op de website van de

gemeente Leidshendam-Voorburg (i.s.m. bureau Communique)

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer