Cultuurhistorische waardenkaarten

De cultuurhistorische waardenkaart is een instrument dat op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de aanwezige cultuurhistoriche waarden binnen een gebied. De combinatie van beeld en beknopte feitelijke en historische informatie maakt het uitermate geschikt als uitgangspunt voor beleidsvisies en als communicatiemiddel. In één oogopslag is voorafgaand aan een ontwikkeling zichtbaar welke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Door een koppeling te maken met het beleid kan tevens in diezelfde ene oogopslag zichtbaar gemaakt worden hoe moet worden omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

 

Enkele Voorbeelden

 

Gemeente Schoonhoven

Cultuurhistorische inventarisatie en waardenkaart voor het gehele gemeentelijke grondgebied.

 

Culthis voerde voor de gemeente Schoonhoven een gemeentebrede inventarisatie uit naar de aanwezige bovengrondse cultuurhistorische waarden. De waarden die uit de inventarisatie naar voren kwamen, zijn verbeeld op een cultuurhistorische waardenkaart met database (GIS-compatible). Deze kaart is gekoppeld aan het gemeentelijk erfgoedbeleid.

 

 

Gemeente Voorschoten

Cultuurhistorische inventarisatie en waardenkaart voor het gehele gemeentelijke grondgebied (concept).

 

Culthis voerde voor de gemeente Voorschoten een gemeentebrede inventarisatie uit naar de aanwezige bovengrondse cultuurhistorische waarden. De waarden die uit de inventarisatie naar voren kwamen, zijn verbeeld op een cultuurhistorische waardenkaart met database (GIS-compatible). De waardenkaart was onderdeel van een thematische structuurvisie cultuurhistorie.

 

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer