Bouwhistorisch onderzoek 19e en 20e eeuwse bebouwing

Een bouwhistorisch onderzoek dient om de ontwikkeling van een gebouw in beeld te brengen. Zo maakt het onderzoek inzichtelijk welke bouw- en gebruiksontwikkelingen een pand of groep panden heeft doorgemaakt. Daarbij worden alle nog aanwezige waarden benoemd en gewaardeerd. De uitkomsten van het onderzoek biedt handvatten bij het veranderen of het beheren van een gebouw of complex van gebouwen. Hierbij wordt zowel het exterieur als het interieur gekeken.

Culthis voert hoofdzakelijk bouwhistorisch onderzoek uit naar 19e en 20e eeuwse bebouwing.

Enkele Voorbeelden

 

 

Verstoep bouwkundigen

Bouwhistorische verkenning Wal, Schoonhoven

 

Culthis heeft een bouwhistorische verkenning uitgevoerd voor het pand in verband met de transformatie van de voormalige fabriek naar woningen. Het pand heeft een rijke geschiedenis. In de voormalige fabriek bevinden zich restanten van een 18e eeuwse kerk .Culthis heeft een waardenstelling van het gebouw gemaakt, voorzien van waarderende kaartbeelden en adviezen.

 

Stadsherstel Den Haag en omgeving

Bouwhistorische verkenning voormalige brandweerkazerne

 

De voormalige brandweerkazerne in Scheveningen (Den Haag) heeft deels zijn functie verloren. Stadsherstel Den Haag is voornemens het pand te gaan transformeren. Ten behoeve van de planontwikkeling heeft Culthis een waardenstelling van het gebouw gemaakt, voorzien van waarderende kaartbeelden en adviezen.

Culthis adviesbureau cultuurhistorie

Prinses Irenelaan 12 · 2252 GJ Voorschoten

tel : 06 247 85 589 · e-mail: linda@culthis.nl

KvK: 27329837 · BTW: NL144351328B01

Colofon | Ontwerp, realisatie en fotografie: Linda Driesen - van der Male.Verder staan er op deze site afbeeldingen uit het gemeentearchief Den Haag en Voorschoten | Disclaimer